หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.คอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ตู้ ปณ.๑๔ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐) โทร.๐ ๕๓๖๘ ๗๒๐๑ โทร.ทหาร ๓๐๓ ๑๙๒๐ , ๓๐๓ ๑๙๑๗ Email: afdc_mdu36@hotmail.com
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
รายนามผู้บังคับหน่วย
ภารกิจ / การจัด
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมร่วมส่วนราชการอื่น
กิจกรรมภายในหน่วย
งานประชาสัมพันธ์
ทำเนียบกำลังพล
แผนงานหลัก
๘ แผนงาน
งานสร้างทางคมนาค
งานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ
งานพัฒนาแหล่งน้ำ
งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
งานสาธารณสุข
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
งานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
Link
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมอุตุนิยมวิทยา
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยนิวส์
นสพ.เชียงใหม่นิวส์
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อัพเดทสถานการณ์ COVID-19
เคเบิ้ล / ทีวี
กิจกรรมชมรมนักเรียนทหาร
นพค.36 สนภ.3 นทพ.
 
 
 
 
ติดต่อ ตู้ ปณ.14 บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5368 7201 E-mail afdc_mdu36@hotmail.com
 
©2553 : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ : ร.อ. ไชยา อัมพวา นกร.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
ผู้ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ : พ.อ.อ. สุทธิชัย วงค์ศรี ฝยข.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2563
พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล
ผบ.นทพ.
พล.ต. ดำรงค์ คงเดช
ผอ.สนภ.3 นทพ.
พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช
ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
กลุ่มทอผ้าต่ากีญะ
การพัฒนาที่ตั้งหน่วย

ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนพค.36 สนภ.3 นทพ.

การผสมเทียมโคและรักษาพยาบาลสัตว์

นขต.นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน
สนภ.3 นทพ.
นพค.31 สนภ.3 นทพ.
นพค.32 สนภ.3 นทพ.
นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นพค.34 สนภ.3 นทพ.
นพค.35 สนภ.3 นทพ.
วส.914 สนภ.3 นทพ.
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.
สาระน่ารู้ทั่วไป
ศาสตร์พระราชา
ไทยแลนด์ 4.0
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์